Een nieuwe kijk op zorg en hulp voor jeugd en gezin

Andere initiatieven

Buurtzorg - Wijkverpleging

Buurtzorg is een thuiszorgoranisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden zorg thuis levert. Het gaat hierbij om verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding individueel. Onze medewerkers kijken samen met u wat er aan zorg nodig is en zoeken samen met u en uw omgeving naar oplossingen. Meer informatie op www.buurtzorgnederland.com

Buurtzorgpension - Voor tijdelijke opvang in een gastvrije omgeving

Het Buurtzorgpension biedt tijdelijk verblijf als u even niet zelfstandig thuis kunt wonen of na behandeling in het ziekenhuis. In het Buurtzorgpension werken uitsluitend goed opgeleide, professionele medewerkers die hoogwaardige zorg en diensten kunnen leveren. Meer informatie op www.buurtzorgpension.nl

Buurtzorghuis - Zorg in de laatste levensfase

Een Buurtzorghuis is een hospice waar u de laatste fase van uw leven kunt doorbrengen. Daarnaast  kunt u tijdelijk bij ons verblijven wanneer u door ziekte meer zorg en aandacht nodig heeft dan thuis mogelijk is. Ook kan na een intensieve ziekenhuisopname een tijdelijk verblijf in het Buurtzorghuis een overbrugging naar huis vormen. Meer informatie op www.buurtzorghuis.nl 

Buurtdiensten - Huishoudelijke hulp

Buurtdiensten levert alle vormen van huishoudelijke hulp met een klein team. U krijgt een vaste medewerker, zij speelt in op wat nodig is, kijkt wat u zelf nog kunt en zoekt samen met u en uw omgeving naar oplossingen. Meer informatie op www.buurtdiensten.nl 

Buurtzorg T - Psychiatrische zorg thuis

BuurtzorgT is er voor mensen met psychiatrische of psychische problemen. BuurtzorgT levert met kleine teams behandeling en (praktische) ondersteuning, zowel voor u als uw omgeving. Meer informatie op www.buurtzorgt.nl

Buurtzorg Kraam - Kraamzorg

Kraamzorg is cruciaal in de eerste dagen na de geboorte van een kind. De kraamverzorgende biedt ondersteuning bij de medische zorg die gegeven wordt door de verloskundige bij de bevalling. In de eerste tien dagen na de bevalling komt de kraamverzorgende  bij u in het gezin om voor de moeder en de pasgeborene te zorgen en het gezin te ondersteunen. Kraamzorg levert een belangrijke bijdrage aan een spoedig herstel van de kraamvrouw en zorgt er voor dat de ouders goed uitgerust en goed geïnformeerd aan het ouderschap beginnen. Meer informatie op www.buurtzorgkraam.nl