Een nieuwe kijk op zorg en hulp voor jeugd en gezin

De casus van de maand juli

Eerder deze week heeft u via Twitter kunnen lezen dat de cursus Positief Opvoeden een zomerstop heeft. Na de zomer gaan we graag weer verder. Deze zomerstop is een mooie gelegenheid om terug te blikken op het 1e  (school-) jaar van de cursus Positief Opvoeden.

De cursus Positief Opvoeden, vanuit wijkteam Tiel West, begon in september 2018. Aanleiding voor de cursus was het gegeven dat veel ouders worstelen met dezelfde, bekende opvoedproblemen. Veelal zijn het problemen die nou eenmaal horen bij opvoeden & opgroeien. Enkele voorbeelden:

Wij geloven in de kracht van ouders. Dit betekent dat we ervan uitgaan dat ouders veel kwaliteiten hebben om hun kind goed op te voeden. Soms zien ouders deze kwaliteiten zelf (even) niet of zijn er andere factoren waardoor zij aan zichzelf gaan twijfelen en/of hun kwaliteiten op de achtergrond raken.
De cursus Positief Opvoeden is bedoeld om de eigen kracht weer terug te vinden. Ouders leren van en met elkaar, in een groep waarin je gerust mag zeggen dat je het soms niet meer weet of kunt!
Voor veel ouders blijkt dit leerzaam en helpend!

Afgelopen jaar hebben we in de cursus aandacht gehad voor de volgende thema’s:

Maandag 8 juli hadden we de laatste bijeenkomst voor de zomerstop. De ouders die deelnemen, gaan na de vakantie graag verder. Er is ook nog plek voor nieuwe ouders!

In die laatste bijeenkomst voor de zomerstop hebben we stil gestaan bij datgene waar ouders trots op zijn. Hartverwarmende antwoorden kwamen er, zoals: 

Daarnaast hebben we besproken wat ouders in dit eerste deel van de opvoedcursus hebben geleerd. Ouders lieten ons onder andere het volgende weten:


Kortom: de cursus Positief Opvoeden heeft veel  ouders gesterkt in hun rol als opvoeder!
Dit is fijn voor ouders, maar zeker ook voor hun kinderen.

In het nieuwe schooljaar gaan we zeker weer verder. Wie graag wil meedoen kan zich melden bij: tiel1@bzjong.nl of via 06 13 66 31 61. 

Bekijk de samenvatting van de cursus