Buurtzorg Jong tijdens de Coronacrisis

Op dit moment is er sprake van een unieke situatie in Nederland in verband met het Covid-19 (Corona) virus. Dit heeft gevolgen voor de werkzaamheden van Buurtzorg Jong. Buurtzorg Jong en haar medewerkers zullen zich houden aan de RIVM richtlijnen en de aanwijzingen van ons kabinet. 

Buurtzorg Jong is ook tijdens de Corona crisis beschikbaar en zal zo goed mogelijk de begeleiding aan ouders en hun kind(eren) voortzetten. Dat betekent dat zij altijd hun hulpverlener kunnen bereiken op het voor hen bekende telefoonnummer. Mochten zij geen gehoor krijgen, dan kunnen zij ook gewoon gebruik maken van het bereikbaarheidsnummer van hun team. Dit nummer is te vinden op de teams pagina. 

Veel huisbezoeken aan de gezinnen die wij ondersteunen zullen komen te vervallen. De begeleiding zal waar mogelijk plaatsvinden via de telefoon, digitale media of een videoverbinding. Onze medewerkers schatten zelf in waar een fysiek bezoek nog wel noodzakelijk is en zullen dit zorgvuldig afwegen. Tijdens deze bezoeken zal de hulpverlener geen handen schudden en anderhalve meter afstand houden. Wij vragen daarvoor begrip. 

Ook voor de gezinnen zelf is dit een ingewikkelde situatie. Zoekt u tips om het Coronavirus met uw kind te bespreken? Hier kunt u ze vinden.

Heeft u vragen, neem dan contact op met uw Buurtzorg Jong team! 

Wij hopen u zo spoedig mogelijk weer persoonlijk te ontmoeten en u te ondersteunen op de voor u vertrouwde manier.