Nieuws Wie wij zijn Teams Contact Werken bij Andere initiatieven
Buurtzorg Jong

Team Tiel

Buurtzorg Jong in Tiel

Wat doet Buurtzorg Jong?

Buurtzorg Jong biedt zelf ondersteuning en begeleiding aan gezinnen en jongeren in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar. Aan de ondersteuning van Buurtzorg Jong zijn voor cliënten geen kosten verbonden. Waar nodig verwijst Buurtzorg Jong door naar tweedelijns zorgaanbieders. Buurtzorg Jong blijft dan casusregisseur. Dit houdt in dat er regelmatig wordt geëvalueerd of de geleverde zorg passend en toereikend is en dat Buurtzorg Jong het aanspreekpunt voor het gezin blijft. 

Waarvoor kunt u contact met ons opnemen?

U kunt voor iedere vraag contact met ons opnemen. Als de vraag niet past bij Buurtzorg Jong, kunnen wij u doorverwijzen naar het juiste adres. 

U kunt bijvoorbeeld contact opnemen bij… 

 • … vragen over uzelf als ouder en over uw opvoeding.
 • … vragen of zorgen over de ontwikkeling van uw kind. 
 • … financiële vragen.
 • … vragen/problemen met de school van uw kind.
 • … vragen over ouderschap bij echtscheiding.
 • … gedragsproblemen bij uw kind.
 • … overmatig gamen, drugsgebruik.
 • … de wens voor ondersteuning voor jezelf (als jongere t/m 23 jaar).

 Een paar voorbeelden van vragen:

 • Uw kind wil niet eten of luistert slecht. 
 • U voelt zich als ouder overbelast.
 • Uw kind ervaart problemen op school en heeft hier thuis ook last van.
 • U heeft een opstandige puber en u vindt het moeilijk hoe hiermee om te gaan.
 • U bent gescheiden en u vindt het lastig hoe jullie samen de zorg voor jullie kind(eren) moeten vormgeven.

Alle werkers van Buurtzorg Jong zijn opgeleid in het bieden van opvoedondersteuning en sociaal maatschappelijke hulpverlening. Daarnaast hebben de werkers hun eigen expertise. Hierdoor kan er op breed vlak hulp geboden worden. De werkers van Buurtzorg Jong wisselen onderling hun kennis en ervaring uit en ondersteunen elkaar (zo nodig).

Doorgaans heeft een gezin één vaste contactpersoon. Zo nodig wordt er tijdelijk een tweede werker ingezet, bijvoorbeeld wanneer een bepaald specialisme vereist is.

Alle werkers van Buurtzorg Jong zijn SKJ-geregistreerd.

In gemeente Tiel kunt u bij Buurtzorg Jong terecht wanneer u woont in de volgende wijken.

 • 4001 AA t/m 4001 CE
 • 4001 CH t/m 4001 EE
 • 4001 JS t/m 4001 WP
 • 4001 XJ t/m 4001 XL
 • 4006 AA t/m 4006 AE
 • 4006 AP
 • 4006 BA t/m 4006 BJ
 • 4006 EA t/m 4006 GL
 • 4006 WC en WG
 • 4006 AG t/m 4006 AL
 • 4006 AR en 4006 AW
 • 4006 BL t/m 4006 CR
 • 4006 MA t/m 4006 PE
 • 4006 XA t/m 4006 XX
 • 4007 (alle postcodecijfers)
 • 4012 (alle postcodecijfers)
 • 4013 (alle postcodecijfers)
 • 4014 (alle postcodecijfers)
 • 4017 (BA, BB, CK en NR),
 • 4062 (alle postcodecijfers)

Woont u in één van de andere wijken in Tiel, dan kunt u terecht bij het wijkteam van Santé Partners. Voor meer informatie: klik hier

Het team van Buurtzorg Jong is onderdeel van de Sociale Poort Tiel

Contact

Voor gezinnen wonend in Tiel

Bel ons: 06 1366 3161
E-mail ons: tiel@bzjong.nl
Bezoekadres:
Vier Gravinnen 4
4001 RZ
Tiel

Cursussen en trainingen

Buurtzorg Jong biedt doorlopend cursussen en trainingen aan. Neem voor het actuele aanbod contact met ons op.

Cursussen die we regelmatig aanbieden zijn:

 • KIES (Kinderen in een echtscheiding)
 • Weerbaarheidstraining

Als u een wens heeft met betrekking tot een speciale cursus/training, horen we dat graag. We willen zoveel mogelijk tegemoet komen aan wensen van onze cliënten.

Contact met de scholen

Elke basisschool in Tiel heeft een contactpersoon vanuit het wijkteam. Deze contactpersoon is het aanspreekpunt voor zowel ouders, als voor de school. Als ouders kunt u altijd vragen naar de vaste contactpersoon van de school van uw kind. 

De vast contactpersoon vanuit Buurtzorg Jong neemt deel aan het zorgoverleg van de school.

Contact met andere professionals

Buurtzorg Jong hecht waarde aan een goede samenwerking met het gezin en met andere betrokken professionals. Dit komt de hulp aan u en/of uw gezin ten goede. Zodoende zal de werker van Buurtzorg Jong vragen of u het goed vindt dat er contact is met andere betrokkenen, zoals de huisarts, de leerkracht van uw kind, etc. Uiteraard gebeurt dit altijd met uw toestemming.


Copyright © 2024 Buurtzorg Nederland. Alle rechten voorbehouden.