Nieuws Wie wij zijn Teams Contact Werken bij Andere initiatieven
Buurtzorg Jong

Een nieuwe kijk op zorg en hulp voor jeugd en gezin

Zijn er zorgen in uw gezin? Dan kunt u uw hulpvraag stellen aan het Buurtzorg Jong team in uw gemeente. Iemand die luistert, meekijkt, adviezen geeft en praktische hulp biedt, kan een uitkomst zijn.

Waarvoor kunt u terecht bij Buurtzorg Jong?

 • Ondersteuning of advies bij vragen over de opvoeding.
 • Samen met een vakkundig professional onderzoeken waarom uw kind zich anders gedraagt of niet lekker in zijn/haar vel zit.
 • Hulp bij het bespreken van uw zorgen of vragen met de school van uw kind.
 • Uw vragen of zorgen over de opvoeding van uw kind bespreken. Bijvoorbeeld wanneer uw kind vaak ongehoorzaam, onrustig of angstig is.
 • Ondersteuning of advies bij de communicatie met uw ex-partner.
 • Cursussen en trainingen voor ouders, kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld om te werken aan zelfvertrouwen, sociale vaardigheden of het omgaan met een scheidingssituatie.
 • Een doorverwijzing naar passende specialistische hulp als dat nodig is.

 In gesprek met het gezin

Hoe gaat dat als u hulp vraagt?

 • U belt of mailt direct met een medewerker van het team dat in uw regio actief is.
 • U kunt dan direct overleggen over wat er speelt en krijgt een advies over welke ondersteuning kan worden ingezet.
 • In de weken daarna wordt een gesprek gepland met een professional uit het team. Daarna bekijkt het team met elkaar welke collega de beste kennis en ervaring heeft om u te helpen. Deze collega wordt uw vaste contactpersoon bij Buurtzorg Jong.  
 • Uw vaste contactpersoon heeft de tijd om u te leren kennen en naar u te luisteren. Dit doen we altijd vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid. Dit noemen we  ‘eerst Buurten, dan Zorgen’. 
 • Samen denkt u goed na over wat de best passende hulp is die we voor u kunnen organiseren. Misschien is dat hulp van Buurtzorg Jong zelf, misschien is het hulp van een andere organisatie in de buurt of vanuit de specialistische jeugdhulp. Als het nodig is organiseren we een verwijzing naar de hulp die u nodig heeft. 
 • Aan de hulp van Buurtzorg Jong zijn nooit kosten verbonden. Deze worden betaald door uw gemeente. 

Vragen of aanmelden?

bellenOnder 'Teams' kunt u nakijken of Buurtzorg Jong ook werkzaam is in uw gemeente. Bij ieder team staat een telefoonnummer en een e-mail adres. Als u met ons belt of mailt heeft u altijd direct contact met een professional uit het team. 

Privacy

We vinden het heel belangrijk om voorzichtig om te gaan met uw privégegevens. Daarom zullen we altijd vooraf met u bespreken hoe we met persoonlijke informatie omgaan. Lees meer over hoe we dat doen bij "privacy". 


Copyright © 2024 Buurtzorg Nederland. Alle rechten voorbehouden.