Een nieuwe kijk op zorg en hulp voor jeugd en gezin

Voor gemeenten

Waarom Buurtzorg Jong

Buurtzorg Jong is in 2012 ontstaan vanuit de behoefte van ouders, professionals en de politiek om de zorg- en hulpverlening aan gezinnen en jeugd logischer, kwalitatief beter en goedkoper  te organiseren. Dat doen we door met een multidisciplinair klein team vanuit één organisatie en één visie te werken. We hebben één CAO en kennen één tarief. We brengen daarmee de expertise van verschillende professionals samen onder één dak en ondersteunen hen optimaal met praktische ICT, vanuit één backoffice en met één coach. Daarmee organiseren we de zorg voor jeugd logischer en goedkoper, met goede resultaten en een overhead van slechts 8%.

De eisen van de Jeugdwet

Wij voldoen aan de eisen die de nieuwe Jeugdwet aan ons stelt. Dit houdt in dat onze professionals geregistreerd zijn volgens de eisen die bij hun opleidingsniveau passen. Dit is meestal een SKJ-registratie. Onze medewerkers maken actief gebruik van de Richtlijnen Jeugdhulp. Daarnaast voldoen onze werkwijze en onze digitale systemen aan de privacy eisen

Samenwerken met gemeenten

Buurtzorg Jong werkt in opdracht van gemeenten. Samen met gemeenten geven we invulling aan de taken en verantwoordelijkheden vanuit de Jeugdwet. Zo kunnen wij in elke gemeente de zorg voor jeugd en gezin organiseren op een manier die past bij het gemeentelijk beleid. Wij bekijken samen met de gemeente aan welk soort hulp er behoefte is en stellen dan pas een team samen. We doen dat het liefst met professionals die bekend zijn met de regio/de gemeente en die daar graag willen werken. Buurtzorg Jong levert aan haar opdrachtgevers betrouwbare en transparante beleidsgegevens.

Versterken van de eerste lijn

Buurtzorg Jong versterkt en verbreedt de eerste lijn. Je zou kunnen zeggen dat onze hulp enerzijds aan sluit op de Jeugdgezondheidszorg en anderzijds op de gespecialiseerde hulp en jeugdbescherming.  Door onze brede en praktische aanpak hoeft er minder vaak een beroep gedaan te worden op duurdere tweedelijnstrajecten. Naast de hulpverlening voor gezinnen en jongeren gaan wij ook in gesprek met ouders die een PGB aanvragen of waarbij een indicatie nodig is voor de gespecialiseerde zorg. Wij kijken daarbij of er ook andere mogelijkheden zijn die kunnen helpen. Wij zijn namelijk ervaren in het opbouwen van netwerken om gezinnen heen en in het koppelen van behoeften van cliënten en het vrijwillig hulpaanbod in de wijk.