Rapport: Eigenwijs Transformeren

In opdracht van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport deed het Verwey-Jonker Instituut samen met Institute of Management Research van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek naar de duiding van de praktijk van gemeenten. Daarbij was er aandacht is voor zowel de zorginhoudelijke als de bestuurlijke en organisatorische kant. In dit onderzoek staan de ervaringen van vijf gemeenten centraal: Deventer, Peel en Maas, Roosendaal, Utrecht en Zaltbommel. De gemeenten zijn geselecteerd op basis van aanwijzingen dat zij wel in staat lijken te zijn om hun lokale jeugdstelsel te transformeren, terwijl de jeugdhulp budgettair beheersbaar is gebleven.

Ook de gemeente Zaltbommel en onze teams van Buurtzorg Jong werden uitgekozen om deel te nemen aan dit onderzoek. We zijn er ontzettend trots op dat we hebben kunnen laten zien hoe vertrouwen in vakmanschap én in de gezinnen waarvoor we ons inzetten ervoor zorgt dat we echt kunnen doen wat nodig is! Dit onderzoek laat zien dat we verschil maken!

Het gedeelte over de gemeente Zaltbommel en de teams van Buurtzorg Jong begint vanaf pagina 113.