Het verhaal van Mattia en Emma

Af en toe delen we met u een voorbeeld van wat we meemaken tijdens ons werk in één van de buurten in de gemeenten waar we werken. Soms gaat er gewoon teveel tegelijk mis in een gezin om het alleen vol te kunnen houden. Vandaag het verhaal van Emma en Mattia, waarin we zagen hoe we met professionele hulp echt niet alles kunnen oplossen. Maar we kunnen wel wat dragelijker maken door het samen te doen met iedereen die om het gezin heen staat!

(Namen, locaties en sommige elementen van het verhaal zijn aangepast om de privacy van de betrokkenen te beschermen.)

Emma en haar zoon Mattia(11) wonen nu bijna een jaar in het dorp. Ze komen oorspronkelijk uit Zuid Europa. Emma kwam voor de liefde naar Nederland, maar toen de relatie strandde, bleef ze alleen met Mattia achter.

Het leven in Nederland valt Emma zwaar. Ze heeft psychische problemen en ze krijgt daarvoor hulp vanuit de GGZ. Op sommige momenten voelt Emma zich zo neerslachtig, dat ze het niet kan opbrengen om naar de afspraken met haar behandelaars te gaan. Emma voelt soms ook paniek en gebruikt dan softdrugs om zichzelf rustig te kunnen houden. Ook zijn er financiële problemen, waarvan Emma veel stress heeft. Emma heeft eigenlijk met niemand contact in de buurt en voelt zich daardoor vaak alleen. 

Daardat Emma's hoofd vol is van alles wat er speelt lukt het haar niet goed om het huishouden op orde te houden. Het huis van Emma en Mattia is een rommeltje. Als het slecht gaat dan lukt het Emma regelmatig niet om uit bed te komen en de zorg voor Mattia goed te organiseren. Mattia staat dan zelf op, maakt zich klaar en smeert zijn eigen broodjes voor school. 

Ondanks alles dat zo moeilijk gaat hebben Emma en Mattia een hechte band. Mattia gaat graag naar school, maar vindt het ook erg moeilijk om zijn moeder elke dag zo achter te laten. Op school heeft Mattia een goede klik met zijn meester. Hij praat graag met hem en laat ook merken dat het thuis niet gemakkelijk haat. De leerkracht neemt contact op met Buurtzorg Jong en ze besluiten samen aan de slag te gaan om het gezin te helpen. 

Buurtzorg Jong organiseert een gesprek met Emma en de school om de situatie te bespreken en samen een plan te maken. Daarin spreken ze af dat Buurtzorg Jong contact opneemt met de behandelaars van Emma om ook hen te betrekken bij de situatie. Ook wordt er met een vrijwilliger en het sport en cultuurfonds gewerkt aan het organiseren van momenten waarop Mattia even lekker iets kan ondernemen en kan sporten. Daarnaast wordt Emma ondersteund door Buurtzorg Jong om een aantal van de volwassen taken die Mattia op zich neemt anders te organiseren, zodat hij meer tijd krijgt om gewoon kind te zijn. De school organiseert extra gesprekjes tussen Mattia en de leerkracht, zodat hij kan praten over wat er in hem omgaat. Ook kan de leerkracht op die manier goed volgen hoe het met Mattia gaat.

Er komt een gezamenlijk plan waarin alle afspraken worden opgeschreven. Naast het zelf bieden van hulp, volgt Buurtzorg Jong samen met alle betrokkenen of het goed genoeg blijft gaan zodat Mattia thuis kan blijven wonen.

Verder wordt contact gezocht met het maatschappelijk werk om hulp te organiseren voor de financiële situatie van het gezin en er wordt een vrijwilliger uit de buurt gevonden die Emma kan helpen om het huis een beetje op te ruimen. 

Stap voor stap neemt het aantal goede momenten in het huis toe. Via de vrijwilligers nemen ook de contacten met andere mensen uit de buurt toe. Emma blijft worstelen met haar stemming, maar vraagt sneller om hulp bij haar netwerk en de betrokken professionals. Samen met alle betrokkenen wordt goed in de gaten gehouden of het goed genoeg blijft gaan.