Het verhaal van Asane

Af en toe delen we met u een voorbeeld van wat we meemaken tijdens ons werk in één van de buurten in de gemeenten waar we werken. Vandaag delen we het verhaal van Asane, die zich erg verantwoordelijk voelde voor alles wat er in zijn gezin speelt.

(Namen, locaties en sommige elementen van het verhaal zijn aangepast om de privacy van de betrokkenen te beschermen.)

Asane (14) en zijn ouders wonen in één van de gemeenten waar Buurtzorg Jong actief is. Zijn ouders spreken bijna geen Nederlands en Asane helpt hen in de contacten met allerlei instanties. Er zijn relatieproblemen, geldproblemen en Asane’s vader drinkt regelmatig te veel. Via de mentor van school komt Asane in contact met Buurtzorg Jong. Tijdens de eerste twee gesprekken lucht Asane zijn hart over alle druk die hij voelt en alle problemen thuis. Na wat contact via Whatsapp geeft Asane aan dat zijn ouders hem hebben verboden om met Buurtzorg Jong te praten, daarom verbreekt hij het contact.

De jeugd- en gezinswerker heeft van Asane gehoord dat er ook contact is met een collega van de afdeling Participatie. De collega van Participatie heeft goed contact met moeder en spreekt met haar af om via een gezamenlijk gesprek de jeugd- en gezinswerker opnieuw te introduceren bij het gezin. Vanuit dit gesprek groeit het vertrouwen en geven ouders akkoord om alsnog in gesprek te gaan over wat er allemaal speelt. Daardoor wordt ook het contact met Asane hersteld.

De jeugd- en gezinswerker van Buurtzorg Jong maakt samen met Asane een plan om zijn zorgen met zijn ouders te bespreken. Wanneer Asane's ouders horen van de stress die hij heeft, willen ze graag helpen. Maar ze vertellen ook dat ze het niet alleen kunnen, omdat er zoveel speelt in hun leven. Daarom spreken ze af om een gesprek te organiseren waarin ook anderen worden betrokken. De mentor van school praat mee, maar ook een vriend van Asane wordt uitgenodigd, samen mijn zijn ouders. Tijdens dit gesprek wordt een plan gemaakt. Daarin werd onder andere afgesproken dat Asane een middag in de week zijn huiswerk kon maken bij een goede vriend en dat zijn mentor op school om de week een gesprek met hem heeft.

Ze krijgt Asane meer mensen om zich heen die van zijn situatie afweten en hem kunnen bijstaan als het even niet gaat. Hierdoor voelt hij minder druk.