Care (versie 2)

Onze jeugd- en gezinswerkers krijgen te maken met allerlei verschillende vragen rondom opgroeiende kinderen. Opvoeden is niet eenvoudig, dus dat het soms even moeilijk gaat is heel normaal in een gezonde ontwikkeling. Soms krijgen we te maken met ouders, jeugdigen, vrienden, familie of professionals die zich zorgen maken over hoe het gaat met een kind. Dan is het belangrijk om op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen de zorgen te verzamelen en op een neutrale manier af te wegen wat er speelt en wat er nodig is om de zorgen weg te nemen. 

carescrsh v2Daarvoor maken we gebruik van de CARE (v2). Een vernieuwd risicotaxatieinstrument dat is gemaakt om samen met alle betrokkenen de zorgen te verzamelen, risicofactoren in kaart te brengen, een afweging te maken, veerkrachtverhogende factoren in kaart te brengen én een plan te maken om te zorgen te verminderen. Dit alles op basis van een uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing en toetsing. De CARE is daarbij niet alleen gericht op de onveranderlijke zaken uit het verleden, maar juist op factoren waarop het gezin en de mensen om hen heen invloed uit kunnen oefenen.