De pedagogische context van gezinnen

cirkel onion bzj4Een unieke positie

Met alle teams hebben we de afgelopen maanden nagedacht over ons werk en wat we zien als de toekomst van goede Buurtzorg Jong teams. Simpel, logisch en in de buurt. Maar ook eigenwijs als dat nodig is. We dachten na over onze unieke positie, met kennis en expertise vanuit de specialistische jeugdhulp en ook met één been in de pedagogische basis. We staan kinderen en gezinnen bij met raad en daad als er problemen zijn, maar we kunnen ook ondersteuning bieden die los staat van individuele kinderen en hun gezinnen. Vanwege onze financiering kunnen we ook investeren in kennisdeling en collectieve hulp in samenwerking met onze lokale partners, ook wanneer het niet draait om één specifiek kind met een hulpvraag, maar om het versterken van de context.  Hoe benutten we die unieke positie het beste? 

Onderwerpen die aan bod kwamen

test

We spraken onder andere over wat normaal is en wat afwijkt, over nut en noodzaak van classificeren, over individuele hulp ten opzichte van hulp aan de context en over hoe we de pedagogische basis kunnen versterken, zodat meer kinderen kunnen gedijen in hun eigen omgeving. Ook ging het over het doen van een goede analyse, het afbakenen van zorg en wat we zouden willen doen wanneer de oplossing voor de echte problemen buiten onze invloedssfeer ligt. Ten slotte gingen we in veel teams ook in op het ontwikkelen van een nuchtere kijk op onveiligheid. We bespraken hoe we kunnen zorgen dat gezinnen meer kansen krijgen om de situatie te verbeteren. 

Digitale geeltjesplaat

We plakten 67 digitale plakbriefjes op een ‘geeltjesplaat’ met concrete ideeën over hoe we aan de slag zouden kunnen gaan met vier thema’s: 

  1. Het versterken van de pedagogische basis (contextueel werken). 
  2. Effectieve hulp, normaliseren en afbakenen.
  3. Een goede analyse.
  4. Een nuchtere kijk op veiligheid en risicohantering. 

De komende tijd gaan we met elkaar en met onze gemeenten in gesprek over hoe we deze onderwerpen handen en voeten gaan geven.