Bijeenkomst: Richtlijnen Jeugdhulp in zelfsturende teams

lindenhout

buurtzorg jong

nji

Buurtzorg Jong, Lindenhout en het Richtlijnenprogramma organiseren een werkbijeenkomst over het werken met richtlijnen in zelfsturende teams. De bijeenkomst gaat in op hoe je in een zelfsturend team - dat zijn eigen werkwijzen bepaald en (meestal) geen leidinggevende heeft - vorm kunt geven aan het werken met de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Buurtzorg Jong zal vertellen over hun ervaringen met het implementeren van richtlijnen. In het bijzonder over hoe zij de richtlijnen in hun zorgdossier een plek hebben gegeven. Lindenhout zal delen welke lessen zij leerden rondom het werken in zelfsturende teams en wat zij denken dat van belang is wanneer deze teams met richtlijnen (gaan) werken. Met elkaar proberen we in de bijeenkomst een antwoord te formuleren op de vraag: welke 5 do’s en dont’s willen we meegeven aan zelfsturende teams over hoe zij met richtlijnen kunnen gaan werken?

Praktisch:
De bijeenkomst is op 8 oktober  van 14.30-17.00 uur bij Bar Beton Utrecht CS. Vanaf de trein loop je hier zo naartoe! Het zit boven sporen 19 en 20.
Inloop is vanaf 14.15 uur.

Aanmelden?
Meld je nu aan door te mailen met: info@richtlijnenjeugdhulp.nl