Buurtzorg Jong Putten bestaat 5 jaar

Uit: De Puttenaer 22-10-2018

PUTTEN Buurtzorg Jong heeft in vijf jaar tijd een verandering teweeg gebracht in de Puttense samenleving. Wat begon als pilot in de gemeente Putten is nu uitgerold tot belangrijke partner op het gebied van jeugdzorg in de gemeente.

In mei 2013 werd de start gemaakt met Buurtzorg Jong. De voornaamste focus lag op het bereiken van gezinnen waar problemen en zorgen spelen en welke zorg er ingezet kon worden na de transitie in de jeugdzorg. Betty Haitsma, gezinsmedewerker Buurtzorg Jong: ,,Ons team liep voorop om mee te denken in wat de gemeenschap nodig heeft. Na de transitie is Jeugdzorg onder de gemeente komen te vallen. We zijn zelfsturende teams en bieden een breed takenpakket.” Buurtzorg Jong is vooral op preventiegebied een belangrijke organisatie.

PREVENTIEF

Haitsma: ,,Door preventief in te spelen op gezinnen door hen cursussen en begeleiding aan te bieden kunnen wij als gezinsmedewerkers sneller aanwezig zijn om escalaties of meer zorg in een gezin te voorkomen.” Drie keer per jaar wordt er een zorgoverleg op scholen georganiseerd waar anoniem situaties die spelen in gezinnen die bij de school aangesloten zijn worden besproken.

Henrieke Paalman, gezinswerker: ,,In overleg met de familie wordt er een hulpverlener betrokken bij het gezin waarbij niet over maar met de ouders wordt gepraat.” De verantwoording wordt bij het gezin gelegd. Paalman: ,,Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen situatie. Ze worden actief betrokken bij het proces om een verandering in hun gezin op gang te brengen. Ook kijken we of er een netwerk van vrienden, familie of buurtbewoners is die dit gezin kan ondersteunen.” Vanuit Buurtzorg Jong worden er diverse cursussen georganiseerd op het gebied van jeugdhulp. Haitsma: ,,Dit jaar zijn we o.a. gestart met een cursus waarbij mensen leren hoe ze beter kunnen communiceren met hun ex over de kinderen. Een groep mensen krijgt te maken met een echtscheiding en dan helpt het om ouders die hetzelfde meemaken deel te laten nemen aan een groep zodat ze over hun ervaringen kunnen praten.” Een andere oudergroep die successen boekt is een gespreksgroep voor allochtone moeders, de Moederkring. Judith Verkade, gezinsmedewerker: ,,We bieden een gespreksgroep voor ouders van allochtone afkomst. Er zijn mensen bij die hier gekomen zijn nadat ze zijn gevlucht. We merken dat het helpt als ze wat meer te weten komen over de opvoeding zoals die in Nederland gebeurt.”

INLOOP

In samenwerking met Stichting Welzijn Putten is ook een inloopochtend voor ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar gestart. Martijn Aerts, gezinsmedewerker: ,,Onze groepstrainingen zijn van een grote meerwaarde. Ouders kunnen elkaar betere tips geven en elkaars situatie beter begrijpen dan welke hulpverlener ook.” Er is een pilot gaande voor thuiszitters, kinderen die niet naar school kunnen. Aerts: ,,In samenwerking met zorgboerderijen en het onderwijscentrum zijn we bezig om een plan te maken voor deze doelgroep.” Buurtzorg Jong werkt vanuit twee teams in Putten. Aerts: ,,Onze focus is om onze naamsbekendheid nog verder uit te gaan rollen.”

Meer informatie over Team Putten en over het Centrum voor Jeugd en Gezin in Putten