Een nieuwe kijk op zorg en hulp voor jeugd en gezin

Evaluatieverslag Buurtzorg Jong

April 2014

In opdracht van de gemeente heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid in samenwerking met de Universiteit van Wageningen een uitgebreid evaluatieonderzoek verricht.

De resultaten staan beschreven in bijgaand rapport.