Rots & Water training

Rots & Water training in Zaltbommel

Tijdens deze training wordt er gewerkt aan het bevorderen van de sociale competenties van het kind. Denk hierbij aan dat kinderen leren met elkaar samen te spelen en te werken. Centrale thema's die in de Rots en Water training naar voren komen zijn: stevig leren staan, rust en kracht in jezelf vinden en respectvol met andere samen leren omgaan. We stimuleren de bewustwording van de lichamelijke reactie (gevoelens en emoties die het kind ervaart) en hoe hier mee om te gaan. Tijdens de fysieke training gaan we actief met deze thema's aan de slag, waarbij we gezamenlijk oefeningen doen in een gymzaal. We leren kinderen zowel kwaliteiten van een Rots als kwaliteiten van Water in te zetten.Met als doel dat de kwaliteiten van een Rots en kwaliteiten van Water in balans zijn bij een kind.

Rots staat voor kracht. Dit houdt in dat het kind leert voor zichzelf op te komen, zijn of haar grenzen aan te geven en hiermee het zelfvertrouwen te vergroten. 

Water staat voor in contact met ander blijven en de communicatie met elkaar te behouden. Dit houdt in dat het kind goed leert luisteren en leert af te stemmen met elkaar. 

De betrokkenheid van ouders is nodig om de bovenstaande doelen optimaal te bereiken. 

Wil je meedoen met Rots & Water of heb je vragen?

Buurtzorg Jong biedt 2 keer per jaar in de gemeente Zaltbommel de Rots en Watertraining aan kinderen in de basisschoolleeftijd  van groep 6 tot en met 8. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met: